Postilain uudistus avoimeen keskusteluun

Uutinen 01.08.2016 11.06 fi sv

Postilaatikoita (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausuntokierrokselle muistion postilain uudistamisesta. Muistio on keskustelunavaus, jolla halutaan kartoittaa toimijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä.

- Muistion ehdotukset eivät ole ministeriön linjauksia, vaan ne ovat osa lakiuudistuksen valmistelua ja kuulemista. Postilain uudistus on merkittävä yhteiskunnan toimintaan vaikuttava asia, ja siksi haluamme, että siihen otetaan kantaa laajasti ja avoimesti, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner korostaa.

Muistiossa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja eri asiakokonaisuuksista, kuten jakelutiheydestä, yleispalveluna jaettujen kirjeiden kulkunopeuksista sekä postinumero- ja osoiterekisterin luovuttamisesta. Lisäksi lausunnonantajia pyydetään arvioimaan, onko nykyistä postilakia tarpeen muuttaa muilla tavoin.

Arviomuistion lausuntoaika päättyy 15.9.