Postin yleispalvelun rahoitusta selvitetään laajemmin

Uutinen 08.09.2011 12.06 fi sv

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on antanut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle tehtäväksi selvittää, voitaisiinko postin yleispalvelusta mahdollisesti aiheutuvaa kohtuutonta taloudellista rasitusta korvata palvelun tuottajalle etukäteen. Nykyinen postilaki tuntee vain jälkikäteisen rahoitusmallin.

Kyseeseen tulevia rahoitusmekanismeja voisivat olla esimerkiksi julkinen hankinta tai suora valtion tuki.