Takaisin

Postitoimintaan ollaan tyytyväisiä, muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti

Postitoimintaan ollaan tyytyväisiä, muutoksiin suhtaudutaan myönteisesti

Tiedote 12.01.2007 09.35 fi

Yksityishenkilöt ja yritykset ovat tyytyväisiä postitoimintaan Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan postin toimintaa pidetään luotettavana ja ammattitaitoisena.

Yksityishenkilöistä 73 prosenttia ja yrityksistä 66 prosenttia on tyytyväisiä postitoimintaan yleisesti. Tyytyväisyys on hieman laskenut vuodesta 2004, mutta on etenkin yksityishenkilöillä korkeampi kuin vuosina 1996-2002. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt mielipiteitä postitoiminnasta vuodesta 1996 alkaen joka toinen vuosi.

Tyytyväisimpiä ollaan toimipisteiden aukioloaikoihin, asiakaspalveluhenkilöstön ammattitaitoon sekä kirjelähetysten kulkunopeuteen ja lähetysten kuljettamiseen perille vahingoittumattomina.

Postitoimipisteiden lukumäärä tyydyttää yhä useampaa: 57 prosenttia yksityisistä ja 61 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että toimipisteitä on Suomessa sopivasti. Asiaan kriittisesti suhtautuvien määrä on vähentynyt nopeasti.

Yksityisistä 70 prosenttia ja yrityksistä 67 prosenttia on tyytyväisiä postinjakeluun. Tyytyväisyys jakeluun on hieman laskenut viime vuosina. Useimpiin koteihin ja yrityksiin posti saapuu ennen puolta päivää. Posti jaetaan useimpien mielestä sopivaan aikaan.

Yksityishenkilöiltä kysyttiin mielipiteitä postinjakelun mahdollisista muutoksista. Kahden kolmasosan mielestä ensimmäisen luokan kirjeiden saapumisesta päivää myöhemmin ei olisi haittaa, jos ne jaettaisiin jo aamulla sanomalehden kanssa. Niukka enemmistö oli myös sitä mieltä, että kirjeet voisivat saapua päivää myöhemmin, jos sanomalehtien jakelu aikaistuu aamujakeluun. Kirjejakelun mahdolliseen viivästymiseen suhtaudutaan nyt hieman positiivisemmin kuin kaksi vuotta sitten.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, puh. (09) 160 28608, 040 519 6762