null Presstöd för 2015 kan nu sökas

Presstöd för 2015 kan nu sökas

Uutinen 30.01.2015 10.16 fi sv

Tidningar (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet utlyser stöd till tidningar för 2015.

Understöd kan beviljas tidningar eller nätpublikationer som publiceras på svenska, samiska, karelska, romani eller teckenspråk, för att stöda produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster samt för produktionen av innehåll på samiska i tidningar som publiceras på finska eller svenska.

Med tidning avses en publikation som utkommer minst en gång i veckan, och en nätpublikation avser en elektronisk publikation vars innehåll uppdateras minst tre gånger i veckan.

I statsbudgeten har 500 000 euro reserverats för presstödet.

Ansökningstiden för stödet löper ut den 2 mars 2015 kl. 16.15.