Radiokäyttöön uusia taajuuksia

Uutinen 01.07.2014 12.32 fi sv

Radioaaltoja (Kuva: Rodeo)

Radiokäyttöön tulee uusia taajuuksia, jotka mahdollistavat uusien radiokanavien perustamisen ja olemassa olevien radiokanavien kuuluvuuden parantamisen ja laajentamisen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on päivittänyt 30. kesäkuuta 2014 radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun asetuksen. Uusi asetus astuu voimaan 15.7.2014.

Asetusmuutoksen myötä vapautuu kahdeksan uutta toimiluvanvaraista radiotoiminnan taajuuskokonaisuutta keskisuuriin ja pienempiin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Lisäksi yksi toimilupa vapautuu nykyisen luvan rauetessa.

Toimiluvat taajuuskokonaisuuksiin julistetaan haettavaksi elokuussa 2014. Hakemusten perusteella päätetään myönnetäänkö lupia uusille radiokanaville vai laajennetaanko jo olemassa olevien peittoaluetta.