null Radion tulevaisuus puhutti alan toimijoita

Radion tulevaisuus puhutti alan toimijoita

Uutinen 19.02.2010 13.33 fi

Nykyisten toimiluvanvaraisten radioiden toimilupakausi päättyy vuoden 2011 lopussa. Seuraavan toimilupakierroksen valmistelu on jo käynnistetty. Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti alan toimijoille radion tulevaisuutta käsittelevän keskustelutilaisuuden 19. helmikuuta.

- Teknisen ja hallinnollisen valmistelun lisäksi nyt on sopiva aika keskustella ja pohtia myös radioon ja erityisesti valtioneuvoston päätösvallassa olevaan toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan liittyviä laajempia viestintäpoliittisia kysymyksiä, viestintäministeri Suvi Lindén totesi.

Ministeriö on teettämässä selvitystä yksityisten radiokanavien asemasta uudessa viestintämaisemassa. Markus Leikolan esittämät alustavat teesit herättivät vilkkaan keskustelun, jonka antia käytetään raportin työstämisessä.

Keskustelussa esille nousivat muun muassa toimilupien pituus ja ehdot, internetin vaikutus radioiden toimintatapaan, taajuuksien jakaminen sekä ns. kansalaisradioiden toimintamahdollisuuksien turvaaminen.

Keskustelutilaisuudessa esiteltiin myös liikenne- ja viestintäministeriön tuore selvitys toimiluvanvaraisten radioiden ohjelmatarjonnasta vuonna 2009.