null Radiotyöryhmän työpaja radioalan toimijoille

Radiotyöryhmän työpaja radioalan toimijoille

Uutinen 15.04.2014 11.57 fi

Radiomasto (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön radiotyöryhmä ja radioalan toimijat keskustelevat tänään radion tulevaisuudesta. Tilaisuudessa vaihdetaan näkemyksiä työryhmän toimenpide-ehdotuksista, joilla halutaan pitää suomalainen radio monipuolisena ja kilpailukykyisenä viestintäkanavana myös tulevaisuudessa.

Työryhmä tilasi työtään varten taustaselvityksen, joka antoi kokonaiskuvan radiotoiminnan nykytilanteesta, kehitysedellytyksistä ja tulevaisuuden näkymistä. Selvityksen pääpaino oli kaupallisen radion ja paikallisradioiden toimintaedellytyksissä.

Selvityksestä ilmeni, että radio kohtaa median ja viestinnän digitalisoitumisen aiheuttamat toimintaympäristön muutokset muuta mediaa myöhemmin. Suomessa radio näyttäisi digitalisoituvan suoraan internetiin, mutta pitkällä siirtymäajalla.

Työryhmän lyhyenajan toimenpide-ehdotukset keskittyvät pääasiassa radioalan yritysten toiminnan sekä radiotoimintaan liittyvän sääntelyn kehittämiseen. Pitkän tähtäimen ehdotukset keskittyvät puolestaan FM-radioverkkojen toimivuuden parantamiseen sekä tulevaisuuden uusien jakeluteiden ja päätelaitteiden kehitykseen.

Työryhmä järjesti vastaavan laajan avoimen työpajan kaikille radiotoimijoille Tampereella marraskuussa 2013. Työryhmä on kuullut työnsä aikana myös radioverkkoyrityksiä, tekijänoikeusjärjestöjä ja yhteisöradiotoimijoita.

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti 11. syyskuuta 2013 suomalaisen radiotoiminnan tulevaisuutta kartoittavan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on laatia radioalan toimintasuunnitelma, johon kootaan konkreettisia keinoja suomalaisen radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Radiotyöryhmän toimikausi päättyy 30. huhtikuuta 2014. Työryhmä tosin arvioi, että se tarvitsee lisäaikaa raportin valmistelua varten.

Työryhmän asettaminen perustuu Sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan, jonka hallitus antoi selontekona syyskuussa 2012.