null Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelua mahdollista jatkaa

Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelua mahdollista jatkaa

Tiedote 29.06.2021 15.42 fi sv en

Rekka moottoritiellä (Kuva: Shutterstock)

Tasavallan presidentti vahvisti lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 29. heinäkuuta. Laki tulee voimaan 1.7.2021. Lakimuutos mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun jatkamisen Vaalimaalla ja laajentamisen muille Suomen ja Venäjän välisille maantieraja-asemille.

Ennakkovarauspalvelun tarkoituksena on sujuvoittaa tavaraliikennettä Suomen ja Venäjän maantieraja-asemilla. Palvelun kautta kuljettaja varaa etukäteen ajan rajatarkastukseen.

Liikenteen palveluista annettuun lakiin on lisätty uusi pykälä tavaraliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta Suomen ja Venäjän välisillä maantieraja-asemilla. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voi osana liikenteen sujuvuuden varmistamista koskevaa tehtäväänsä tarjota liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelua maantieraja-asemille saapuvan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten suorittamiseksi ja niiden sujuvuuden varmistamiseksi.

Palveluntarjoaja voi rekisterinpitäjänä käsitellä asiaan liittyviä henkilötietoja. Tietojärjestelmään on mahdollista kerätä tietoja rekisteritunnuksen tai muun yksilöivän tunnisteen automaattisella tunnistamisella.

Mitä seuraavaksi?

Vuonna 2014 alkanut tavaraliikenteen ennakkovarauspalvelun kokeiluhanke päättyi Vaalimaalla huhtikuussa 2021. Koska kokeiluhankkeella saavutettiin asetetut tavoitteet tavaraliikenteen sujuvoittamisesta, 1.7.2021 voimaan tulevalla lakimuutoksella mahdollistetaan palvelun vakiinnuttaminen.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, p. 0295 34 2042