Rajatylittävien pakettipalvelujen hintatiedot vertailtavammaksi

Tiedote 07.05.2019 12.51 fi sv en

Rahtia lastataan lentokoneeseen (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja postilain muutoksesta kansainvälisten pakettipalvelujen osalta. Muutos liittyy jo hyväksyttyyn EU:n asetukseen, joka velvoittaa isompia pakettipalveluja tarjoavia yrityksiä avaamaan rajatylittävien pakettipalveluidensa hintatietoja.

Luonnos postilain muutoksesta on lähetetty lausunnoille. Lausuntojen määräaika on 28.5.2019.

Lakimuutoksella pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajatylittävistä pakettipalveluista. EU-asetus on pääsääntöisesti jäsenmaita suoraan velvoittavaa oikeutta. Hintatietojen avoimuuden lisäksi asetus kuitenkin velvoittaa jäsenmaat nimeämään toimivaltaisen viranomaisen seuraamaan asetuksen toteutumista ja välittämään hintatietoa komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä säätämään säännösten rikkomisen seuraamuksista.

EU:ssa keväällä 2018 hyväksytyn pakettiasetuksen tarkoituksena on lisätä rajatylittävien pakettipalvelujen hintatietojen avoimuutta ja näin parantaa markkinoiden toimintaa ja edistää kilpailua. Lisäksi asetuksen tavoitteena on tehostaa viranomaisvalvontaa.

Lausunnoille lähteneessä postilain muutosehdotuksessa esitetään, että valvovana viranomaisena Suomessa toimisi Liikenne- ja viestintävirasto ja että pakettiasetuksen rikkomisesta koituvat seuraukset ovat voimassa olevan postilain mukaiset.

Asetus koskee Suomessa noin kymmentä pakettipalveluja tarjoavaa yritystä. Asetus ei koske yrityksiä, jotka ovat sijoittuneet ainoastaan yhteen jäsenvaltioon ja tarjoavat vain kotimaan pakettipalveluja.

Lakimuutoksella ei ole tarkoitus antaa kansallista lisäsääntelyä.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutoksen lausuntoaika päättyy 28.5.2019. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 23.11.2019.

Lisätietoja:

Sini Wirén, yksikön johtaja, p. 0295 34 2532, Twitter @WirenSini

Eero Salojärvi, suunnittelija, p. 0295 34 2123