Takaisin

Rakennustuotteille ehdotetaan yhtenäisempää hyväksyntämenettelyä

Rakennustuotteille ehdotetaan yhtenäisempää hyväksyntämenettelyä

Tiedote 16.04.2004 00.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on selvittänyt liikenneväyliä koskevaa rakennustuotteiden hyväksyntää. Hyväksyntämenettely on nykyisellään kirjava, eikä hyväksynnästä ole olemassa lainsäädäntöä toisin kuin talonrakennuksessa käytettävien tuotteiden kohdalla.

Lainsäädännöllä lisättäisiin myös väylärakentamisen hankintojen läpinäkyvyyttä. Liikenneväylien rakentamisessa käytettäville tuotteille asetettavat vaatimukset ja tuotteiden hyväksynnät perustuvat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi tilaajien ohjeistuksiin.

Työryhmä toteaa, että rakennustuotteita koskeva Euroopan unionin CE-merkintäjärjestelmä tulee ulottaa myös valtion väylärakentamisessa käytettäviin tuotteisiin. Lisäksi tarvitaan edelleenkin kansallisia hyväksyntäjärjestelmiä ja väylänpitäjien antamia määräyksiä. Esimerkkeinä voidaan mainita sillat tai lentokentät, joissa käytettävillä rakenteilla ja materiaaleilla on erityiset vaatimukset.

Työryhmä ei esitä CE-järjestelmää pakolliseksi. Mietinnössään ryhmä huomauttaa, että pakollisuus vaikeuttaisi pienten ja keskisuurten rakennusyritysten toimintaedellytyksiä ja jopa vähentäisi yritysten määrää. CE-merkinnän edellyttämät vaatimukset ovat pienille yrityksille usein sekä teknisesti että taloudellisesti vaikeita tai mahdottomia täyttää.

Työryhmä toteaa, että CE-merkinnän säätäminen pakolliseksi yksittäiselle rakennustuotteelle vaatii hyötyjen ja haittojen analysoimista.

Mietintö lähetetään lausuntokierrokselle, joka päättyy toukokuun lopussa.