Raskaan kaluston kuljettajien yläikäraja poistuu

Tiedote 05.11.2009 13.49 fi sv

Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikäraja ehdotetaan poistettavaksi.

Valtioneuvosto päätti tieliikennelain muutoksen sisällöstä 5. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 13. marraskuuta. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2010.

Tieliikennelain muutosesityksessä ehdotetaan, että kuorma- ja linja-auton ajo-oikeutta voitaisiin jatkaa korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 70 ikävuodesta lähtien. Ajo-oikeutta jatkettaessa olisi esitettävä aina lääkärintodistus. Raskaan kaluston ajokorttien lyhyemmällä voimassaololla ja tiuhemmalla terveydentilan seurannalla halutaan lisätä liikenneturvallisuutta.

Yläikärajan poistuminen antaisi mahdollisuuden jatkaa työkykyisten kuljettajien työuraa ja helpottaa kuljetusyritysten toimintaa raskaan kaluston kuljettajia koskevien ammattipätevyys- ja ajokorttivaatimusten tiukennuttua.

Esityksessä ehdotetaan myös, että korkeintaan vuosi ennen lain voimaantuloa 70 vuoden yläikärajan vuoksi menetetty raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton ajo-oikeus olisi mahdollista saada takaisin ilman uutta kuljettajantutkintoa. Hakemukseen olisi liitettävä uusi lääkärintodistus. Uusi ajokortti saataisiin enintään kahdeksi vuodeksi.

Yläikärajan poistaminen liittyy EU:n uuteen ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan yläikärajasta olisi luovuttava viimeistään vuoden 2013 alussa. Ajo-oikeuden yläikäraja on Euroopan unionin jäsenvaltioissa harvinainen. Suomen lisäksi se on ollut käytössä vain muutamassa muussa valtiossa ja koskenut linja-auton kuljettamista.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571, 040 716 4140