null Ratarahti Oy:lle toimilupa rautateiden tavarakuljetuksiin

Ratarahti Oy:lle toimilupa rautateiden tavarakuljetuksiin

Tiedote 16.05.2012 08.29 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Ratarahti Oy:lle toimiluvan rautateiden tavarakuljetuksiin tiistaina 15. toukokuuta. Ratarahti Oy on ensimmäinen uusi yritys, joka tulee Suomen rautatiemarkkinoille kilpailun avauduttua vuonna 2007.

Ratarahti Oy tulee kuljettamaan tavaraa vaihtotyönä aluksi vain Imatran liikennepaikalla Kaukopään tehtaan ja Pelkolan välillä. Kuljetukset on tarkoitus aloittaa syksyllä 2012. Toimilupa tulee voimaan 1.8.2012.

Ratarahti Oy sai Liikenteen turvallisuusvirastolta syyskuussa 2011 turvallisuustodistuksen rautateiden tavarakuljetuksia varten.

Toimiluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään rautatielaissa. Yrityksen, joka haluaa harjoittaa tavaraliikennettä Suomen rautateillä, tulee hakea toimilupa liikenne- ja viestintäministeriöltä. Toimiluvan saaminen edellyttää Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän turvallisuustodistuksen. Lisäksi yrityksen pitää olla luotettava ja vakavarainen ja sillä pitää olla riittävä vastuuvakuutus.

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukesi Euroopassa kilpailulle vuoden 2007 alussa kun Euroopan unionin toinen rautatiepaketti pantiin täytäntöön.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 029 534 2311