null Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen valmisteluaineisto julkaistu

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen valmisteluaineisto julkaistu

Uutinen 25.08.2017 17.29 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen liittyvän valmisteluaineiston ja selvitykset. Selvityksissä on tarkasteltu muun muassa Suomen liikennevirtoja, junatarjontaa, kalustokiertoa ja ratakapasiteettiin liittyviä kysymyksiä sekä kilpailun avaamisen kokonaistaloudellisia edellytyksiä ja vaatimuksia.

Tilattujen selvitysten lisäksi valmistelutyötä on tehty ministeriössä ja hyödynnetty myös esimerkiksi virastojen asiantuntemusta. Lisäksi ministeriö on perehtynyt muiden maiden kokemuksiin rautatiekilpailun avaamisesta.

Valmisteluaineistossa on mukana julkinen versio ministeriön muistiosta talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan 10.4.2017.

Ramboll Finland Oy on tehnyt selvityksen rautateiden henkilöliikenteen alueellisista tarkasteluista. Investointipankki Carnegielta on tilattu kaksi taustaselvitystä. Näistä raporteista on peitetty ne kohdat, jotka ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä.

Lisäksi on julkaistu Taloustutkimus Oy:n tekemä kansalaiskysely rautatiekilpailusta.