Takaisin

Rautatielaki avaa Suomen sisäisen tavaraliikenteen kilpailulle

Rautatielaki avaa Suomen sisäisen tavaraliikenteen kilpailulle

Tiedote 16.03.2006 13.44 fi

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukeaa Suomessa kilpailulle vuoden 2007 alussa. Hallitus esittää eduskunnalle uutta rautatielakia, joka luo edellytykset kilpailujärjestelmään siirtymiselle.

Henkilöliikenne jää edelleen VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Kilpailun avaaminen ei koske myöskään Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä.

Tavaraliikenteen kilpailun avaamisen vaikutukset jäävät liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan melko vähäisiksi. Luultavasti markkinoille tulisi lähinnä syöttöliikennettä harjoittavia rautatieyrityksiä. Toistaiseksi kiinnostuksensa on ilmaissut yksi yritys, virolainen AS Spacecom. Suomen rautateiden tavarakuljetusmarkkinoilla liikkuu vuosittain rahaa noin 350 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää rautatietoimintaan vaadittavan luvan. Markkinoille mielivän yrityksen on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset, ja sillä on myös oltava liikennöintiin vaadittava kalusto ja pätevä henkilöstö.

Rautatielailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin toinen rautatiepaketti. Ensimmäinen rautatiepaketti avasi kilpailulle EU-maiden välisen kansainvälisen tavaraliikenteen. Nyt EU:n käsittelyssä on kolmas paketti, jonka tarkoitus on avata EU:n sisäistä kansainvälistä henkilöliikennettä kilpailulle vuonna 2010. Hanke ei vaikuta Suomen tilanteeseen, koska Suomesta ei ole henkilöliikennettä muihin EU-maihin.

Rautatieviraston tehtävät selviksi

Rautatielaki määrittää myös Rautatieviraston tehtävät. Helsinkiin sijoitettava virasto aloittaa toimintansa 1. syyskuuta.

Rautatievirasto vastaa ennen muuta rautatieliikenteen turvallisuudesta ja teknisestä yhteentoimivuudesta. Muutoksen takia 15 virkaa siirtyy Ratahallintokeskuksesta Rautatievirastoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lakiesitystä varten pyytänyt lausunnot rautatiealan kannalta keskeisiltä viranomaisilta sekä alan työntekijöiden ja elinkeinoelämän edustajilta. Syksyllä 2005 ministeriö järjesti lisäksi rautatielakia koskevan kuulemistilaisuuden.Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332