Takaisin

Reino Lampinen Euroopan rautatieviraston hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Reino Lampinen Euroopan rautatieviraston hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Tiedote 16.07.2004 11.12 fi

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen on valittu Euroopan rautatievirasto ERA:n ensimmäiseksi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Lampisen toimikausi on kolmevuotinen.

Lampinen valittiin puheenjohtajaksi 15. heinäkuuta ERA:n hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa viraston kotipaikassa Valenciennesin kaupungissa Ranskassa.

Reino Lampinen (61) toimii liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston apulaisosastopäällikkönä sekä rautatie- ja ilmailuyksikön päällikkönä. Aikaisemmin Lampinen on työskennellyt mm. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana vuonna 1999 Suomen pysyvässä edustustossa Brysselissä liikennealan asiantuntijatehtävissä.

ERA hallintoneuvosto muodostuu yhdestä kunkin jäsenmaan edustajasta sekä neljästä komission jäsenestä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kuusi äänivallatonta jäsentä, jotka edustavat rautatiealojen eurooppalaisia edunvalvontaelimiä.

Hallintoneuvosto nimeää uudelle rautatievirastolle pääjohtajan sekä hyväksyy viraston toimintakertomuksen, vahvistaa sen toimintaohjelman, määrittelee viraston tarkastustoimintaa koskevan politiikan ja hyväksyy viraston talousarvioesityksen.

ERA on yksi EU:n virastopakettiin kuuluneista uusista virastoista ja päätös sen perustamisesta tehtiin huhtikuussa 2004. Viraston tehtävänä on toimia hallinnollisia päätöksiä valmistelevana elimenä sekä edistää rautatiejärjestelmän teknistä yhteentoimivuutta EU:n jäsenvaltioissa.

Viraston aloittaa toimintansa vuoden 2004 aikana ja se työllistää alussa 30 henkilöä ja jatkossa kaiken kaikkiaan noin 100 henkilöä.
Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470