Takaisin

Rekoille leveyspoikkeuslupia vuoden 2011 loppuun saakka

Rekoille leveyspoikkeuslupia vuoden 2011 loppuun saakka

Tiedote 04.08.2006 13.04 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen rekkojen leveyttä koskevien poikkeuslupien maksuista. Lupia voidaan myöntää viiden vuoden ajan eli vuoden 2011 loppuun saakka.

Asetus perustuu EU-ministerivaliokunnan kesäkuussa puoltamaan esitykseen rekkojen leveysongelman ratkaisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Lupia myönnetään yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille. Poikkeuslupa on vaihtoehto näiden ajoneuvojen kuormatilojen sisäleveyden kaventamiselle 2,51 metriin.

Luvat ovat ajoneuvokohtaisia ja voimassa enintään vuoden kerrallaan. Lisäksi ne sidotaan maantieteelliseen toiminta-alueeseen.

Poikkeuslupia voi hakea 1. syyskuuta lähtien. Syksyllä myönnetyt luvat ovat voimassa vuoden verran 1. tammikuuta 2007 alkaen. Ensi vuoden puolella myönnetyt luvat ovat voimassa vuoden myöntämispäivästä.

Poikkeusluvasta peritään korotettu maksu. Ennen elokuun alkua 1997 eli EU:n mitta- ja painodirektiivin voimaantuloa käyttöön otetuilta ajoneuvoilta maksu on 340 euroa, joka on kaksinkertainen normaaliin poikkeuslupaan verrattuna.

Direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön otetuilta ajoneuvoilta peritään 1000 euron maksu. Normaalimaksuun verrattuna summa on noin kuusinkertainen.


Lisätietoja

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848