null Rikkikysymys esillä ministeri Vehviläisen ja komissaari Kallasin tapaamisessa

Rikkikysymys esillä ministeri Vehviläisen ja komissaari Kallasin tapaamisessa

Tiedote 12.02.2010 15.03 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen tapasi vastanimitetyn EU:n liikennekomissaari Siim Kallasin 12. helmikuuta epävirallisen ministerikokouksen yhteydessä Espanjan La Coruñassa.

Keskustelussa päärooliin nousi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa hyväksytyt merenkulun polttoaineen rikkirajoitukset. Niiden mukaan erityisalueilla, kuten Itämerellä, polttoaineen rikkipitoisuus saisi vuonna 2015 olla vain 0,1 prosenttia.

Vehviläinen toi esille huolensa vähärikkisen polttoaineen saatavuudesta ja kustannusrasituksesta elinkeinoelämälle.

Komission vastavalmistunut selvitys jalostamokapasiteetista tukee Vehviläisen huolta vähärikkisen polttoaineen saatavuudesta. Vehviläinen esitti Kallasille, että EU:n tulisi ryhtyä toimiin IMO:n suuntaan lisäajan saamiseksi rajoitusten soveltamisessa.

Tällainen mahdollisuus IMO:n määräyksissä on jo olemassa muiden kuin erityisalueiden kohdalla. Globaalisti rikkiraja olisi 0,5 prosenttia vuonna 2020, mutta sen soveltamista voidaan edelleen myöhentää, mikäli todetaan vähärikkisen polttoaineen saatavuusongelmia.

- Tämän pitäisi olla mahdollista myös erityisalueiden meriliikenteessä, kuten Itämerellä, totesi Vehviläinen.

Ministeri Vehviläinen ja komissaari Kallas keskustelivat liikenteen roolista EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiassa (ns. EU2020 -strategia). Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin myös kuljettajien työaikadirektiivistä sekä älykkään liikenteen edistämisestä EU-maissa.

Komissaari Kallas totesi, että ministeri Vehviläinen on ensimmäinen EU:n liikenneministeri, jonka kanssa hänellä oli kahdenkeskinen tapaaminen.
Vehviläinen kutsui komissaari Kallasin vierailulle Suomeen vielä tämän kevään kuluessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Hannu Laurikainen +358 400 969 293