Risikko: Arktinen toiminta merkittävä mahdollisuus Suomelle

Uutinen 09.10.2014 14.09 fi

Havainnekuva jäänmurtajasta

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää selvitysmies Lauri Ratian raporttia suomalaisen jäänmurron kehittämiseksi tervetulleena liikennepolitiikan näkökulmasta. Arctia Shipping Oy:tä koskeva selvitys luovutettiin omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Sirpa Paaterolle 9. lokakuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan keskeinen tehtävä on varmistaa Suomen elinkeinoelämän kuljetusten jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

- Arktinen toiminta on merkittävä mahdollisuus Suomelle. Valtion tehtävänä on mahdollistaa suomalaisten yritysten osallistuminen siihen liittyvään liiketoimintaan. Mielestäni on erinomaista, jos Suomen jäänmurtokapasiteetille saadaan ympärivuotista toimintaa ja sen avulla pystytään alentamaan Itämeren jäänmurron kustannuksia. Samalla meidän pitää tuntea arktisen toiminnan riskit ja ymmärtää niihin liittyvät vastuut, Risikko sanoo.

Raportissa on selvitetty myös, miten valtio taloudellisimmin ja tehokkaimmin uudistaa jäänmurtajalaivastoaan.

- Katson, että tehdyn selvitysmiehen raportin pohjalta on hyvä nyt arvioida Liikenneviraston tilaaman valmisteilla olevan jäänmurtajan omistajuus uudelleen. Jäänmurtajan omistaminen ei luontaisesti istu Liikenneviraston perustehtäviin. Tarkoitus on, että hallitus tarkastelee tätäkin asiaa syksyn aikana jäänmurtoasioiden kokonaistarkastelun yhteydessä, Risikko toteaa.