Risikko: Liikenneinvestointien vaikutusarviointi uudistetaan

Tiedote 16.04.2015 09.13 fi

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko kertoo, että liikenneinvestointien vaikutusten arviointi uudistetaan.

- Liikenneinvestoinneissa pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelurakenteen ja elinkeinoelämän tarpeet perinteisten maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien vaikutusten lisäksi. Myös kansainvälinen ulottuvuus tulee olla tarpeen mukaan arvioinnissa mukana, toteaa Risikko.

- Nyt käytössä oleva hyöty-kustannus-laskelma kuvaa liikennehankkeen tietynlaisia liikenteellisiä vaikutuksia, mutta päätöksiä tehtäessä tarvitaan paljon laaja-alaisempaa analyysia hankkeiden yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikutuksista, sanoo Risikko.

Ministeri Risikko korostaa liikenneinvestointien merkitystä kasvuun ja työllisyyteen.

- Liikennepolitiikka on myös elinvoimapolitiikkaa. Hyvällä liikennepolitiikalla pidetään yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä, mutta mahdollistetaan myös uudenlainen liiketoiminta ja parannetaan työllisyyttä. Palvelurakennekin muuttuu huimaa vauhtia, ja se pitää ottaa huomioon liikenneinvestointien suunnittelussa. Niin ikään digitalisoituvassa yhteiskunnassa liikenneinvestointeja ei voida arvioida enää vain liikenteellisten vaikutusten perusteella, toteaa Risikko.

Ministeri Risikko on alkuvuodesta pyytänyt Liikennevirastoa kehittämään liikenneinvestointien vaikutusarviointia. Työ on hyvässä vauhdissa yhdessä eri hallinnonalojen kanssa.

- Liikennevirastolla on jo nyt käytössään hyviä arviointiohjeita ja -malleja, mutta niitä pitää kehittää edelleen. Eri hallinnonalojen yhteinen vaikutusten tarkastelu on äärimmäisen tärkeää. Näin mahdollistetaan monipuolinen ja läpinäkyvä päätöksenteko, sanoo Risikko.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto kehittävät liikenneinvestointien vaikutusarviointia yhdessä ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Työ valmistuu toukokuun aikana.

- Vaikutusten arviointi on tärkeää, sillä liikenne ja liikenneinvestoinnit ovat alusta kasvulle, työllisyydelle, elinkeinoelämän toiminnalle ja ihmisten hyvinvoinnille. Ja silloin kun rahaa on vähän, on ne käytettävä vaikuttavasti, painottaa Risikko.


Lisätietoja:
erityisavustaja Hanna Tapala, p. 041 544 9500
yksikön johtaja Risto Murto, p. 0295 34 2639