Risteilyalusten jätevesien päästökielto voimaan Itämerellä

Uutinen 22.04.2016 17.53 fi en

Risteilyaluksia Itämerellä (Kuva: LVM)

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti tänään 22.4.2016 Itämeren eritysaluetta koskevien määräysten voimaantulosta. Määräyksillä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen suoraan mereen. Kaikki Itämeren maat olivat yksimielisesti päätöksen takana.

Määräykset tulevat voimaan uusille laivoille 1.6.2019. Nykyisille risteilylaivoille määräaika on 1.6.2021. Laivat, jotka saapuvat Itämeren erityisalueen ulkopuolelta ja purjehtivat suoraan Pietariin, saavat kahden vuoden siirtymäajan 1.6.2023 saakka.

"Itämeren risteilyalusliikenne on positiivinen lisä koko alueelle myös Suomen turismielinkeinon kannalta. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että toiminta ei rasita Itämeren herkkää ekologiaa. Voimme olla todella tyytyväisiä nyt IMOssa saavutettuun yhteisymmärrykseen”, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.