Rita Linna neuvottelevaksi virkamieheksi liiketoimintayksikköön

Tiedote 25.10.2007 13.44 fi

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen maisteri Rita Linnan (38) neuvottelevaksi virkamieheksi. Linnan virka on liikenne- ja viestintäministeriön yleisen osaston liiketoimintayksikössä.

Viimeksi Linna on työskennellyt liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osastolla hallitusneuvoksena.

Neuvottelevan virkamiehen tehtäviin kuuluu ministeriön omistajastrategian valmistelu ja toteuttaminen hallinnonalan liikelaitoksissa. Näitä on neljä: Tieliikelaitos Destia, Ilmailulaitos Finavia, Varustamoliikelaitos Finstaship ja Luotsausliikelaitos Finnpilot. Destia on muuttumassa osakeyhtiöksi.


Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260