Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan

Tiedote 14.01.2021 13.25 fi sv en

Vanhan auton kojelauta (Kuva: Maren Winter/Shutterstock)

Hallitus esittää henkilöautojen romutuspalkkiota koskevan lain pikaista tarkentamista siten, että palkkio myönnettäisiin yhdestä romutettavasta autosta yhden uuden vähäpäästöisen henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän tai joukkoliikenteen matkustusoikeuden hankintaan. Kyse on teknisestä tarkennuksesta, jotta säännökset vastaisivat selkeästi alkuperäistä tarkoitusta.

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosille 2020 ja 2021 tuli voimaan 1.12.2020. Romutuspalkkio on 2 000 euroa, kun se käytetään uuden vähäpäästöisen auton, esimerkiksi sähköauton, hankintaan. Palkkion voi käyttää myös uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän liikkumispalvelun hankintaan, jolloin palkkio on enintään 1 000 euroa.

Eroon ei-toivotusta palkkioiden niputtamisesta

Lain voimaan tulon jälkeen ilmeni, että laissa ei ole riittävän selkeästi määritelty tuen enimmäismäärää hankittavan uuden auton osalta, eikä selvää kieltoa useamman romutuspalkkion käyttämisestä yhden auton hankintaan.

Lain ensisijaisena tarkoituksena on vähentää liikenteen päästöjä ja uudistaa Suomen ajoneuvokantaa. Romutuspalkkio on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä.

Lain tarkoituksena on myös piristää Covid-19-pandemian vuoksi hidastunutta autokauppaa. Lakimuutos varmistaisi sen, ettei yksittäinen henkilö voi saada kohtuutonta hyötyä käyttämällä useita romutuspalkkioita yhden uuden auton hankintaan. Romutuspalkkioiden määrän rajaaminen yhteen varmistaisi myös, että valtion budjetissa romutuspalkkioihin varatut varat riittävät useamman uuden ajoneuvon hankintaan.

Romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Hakemus romutuspalkkiosta on jätettävä viimeistään 31. joulukuuta 2021.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosille 2020 – 2021 annetun lain muutosta 14. tammikuuta 2021.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen ja sitä sovellettaisiin vasta sen voimaantulon jälkeen. Laki olisi voimassa 31. maaliskuuta 2022 asti.

Henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettuun lakiin ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen, eikä lakiin ehdoteta muuta sisällöllistä muutosta. Tämän vuoksi asiassa ei järjestetä lausuntokierrosta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 050 309 9189