null Runkoverkkopäätöksen valmistelu käynnistyy

Runkoverkkopäätöksen valmistelu käynnistyy

Uutinen 25.01.2018 08.51 fi

Talvinen moottoritie (Kuva Rodeo/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö alkaa valmistella päätöstä, jolla linjattaisiin valtakunnallisesti merkittävä liikenneverkko. Päätös koskee valtion omistamia teitä ja rautateitä.

Runkoverkko yhdistäisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelisi erityisesti valtakunnallista pitkän matkan henkilö- ja tavaraliikennettä.

Päätös runkoverkosta olisi tarkoitus antaa valmisteilla olevan lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä asetuksena.

Päätöstä valmistellaan yhteistyössä eri alueiden edustajien ja sidosryhmien kanssa. Osana valmistelua järjestetään alkuvuoden aikana kutsutilaisuuksina alueelliset esittely- ja keskustelutilaisuudet Helsingissä, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Vaasassa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi valmisteltavasta päätöksestä järjestetään julkinen kuulemistilaisuus Helsingissä helmikuussa.

Ehdotus runkoverkkopäätöksestä lähetetään avoimelle lausuntokierrokselle kuulemistilaisuuksien jälkeen kevään aikana. Runkoverkkopäätöksen on tarkoitus valmistua samanaikaisesti lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä kanssa.

Valmisteluaineisto ja -tiedot on nähtävillä Valtioneuvoston hankeikkunassa.