Ruuhkamaksu.fi-sivusto avattu

Uutinen 13.10.2008 11.57 fi

Ruuhkamaksu.fi-sivusto on avattu. Sivusto tuo esille ajankohtaista tietoa ruuhkamaksuselvityksen etenemisestä, kansainvälisiä kokemuksia ruuhkamaksuista sekä tietoa Helsingin seudun liikennetilanteesta ja liikenteen ennustetusta kehityksestä. Sivustoa päivitetään talven ja kevään aikana valmistuvilla selvityksillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt ruuhkamaksuselvitystyön, jossa tutkitaan, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia mahdollisella ruuhkamaksulla olisi Helsingin seudulla. Taustalla ovat hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon asettamat tavoitteet.