Ruuhkamaksuselvityksen työohjelma valmistui

Tiedote 24.06.2008 14.22 fi sv

Helsingin seudun ruuhkamaksujen selvitystyö on saanut raamit. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on saanut valmiiksi työohjelman ja arviointikehikon ruuhkamaksuselvitystä varten.

Työohjelman mukaan selvityksessä tarkastellaan ruuhkamaksujen lähtökohtia, mahdollisia malleja ja niiden vaikutuksia. Keskeisimmät selvitettävät asiat ovat ruuhkamaksujen tavoitteet, alueellinen rajaus, hinnoittelumalli, hintataso ja lainsäädännölliset kysymykset.

Ruuhkamaksujen vaikutuksia liikenteeseen, ympäristöön, elinkeinoelämään, yhdyskunta- ja aluerakenteeseen sekä ihmisten arkeen tutkitaan laajasti. Myös ruuhkamaksumallien kustannukset, tuotot ja laajemmat taloudelliset vaikutukset huomioidaan.

Elokuussa alkavalla varsinaisella selvitystyöllä luodaan tietopohja Helsingin seudun ruuhkamaksuista. Selvitys valmistuu kesällä 2009.

Työohjelmalla varmistetaan, että selvitystyöllä on jo käynnistysvaiheessa kaikki näkökulmat kattava työohjelma ruuhkamaksuja koskevaa päätöksentekoa varten.

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys perustuu hallitusohjelmaan ja vuoden 2008 liikennepoliittiseen selontekoon. Selvitys on myös osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482, 050 552 7260
neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, p. (09) 160 28551, 040 777 8127

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksen työohjelma ja arviointikehikko. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2008. Julkaisu on saatavilla ministeriön internetsivuilta osoitteesta www.lvm.fi.