null Saara Reinimäki blir direktör för automatiseringsenheten

Saara Reinimäki blir direktör för automatiseringsenheten

Tiedote 03.11.2020 15.03 fi sv en

Saara Reinimäki (Foto: Kommunikationsministeriet/Tomi Parkkonen)

Politices magister Saara Reinimäki har förordnats till direktör för automatiseringsenheten vid kommunikationsministeriets avdelning för kunskapshantering. Reinimäkis uppgift som enhetsdirektör inleds den 9 november 2020 och fortsätter till den 31 december 2021.

Reinimäki har arbetat som kommunikationsexpert och kommunikationschef inom ministeriets kommunikation åren 2016–2018 samt vid avdelningen för tjänsteproduktion som specialsakkunnig och ledande sakkunnig åren 2018–2020. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som kommunikationsexpert vid Finlands miljöcentral.

Automatiseringsenheten är en ny enhet vid ministeriet. Enheten svarar för att automatiseringen inom olika trafikformer framskrider, att kraven gällande fordons teknik är uppdaterade och att bestämmelserna om transporter av farliga ämnen motsvarar internationella överenskommelser och unionslagstiftningen.

Ytterligare information

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817