null Saaristoliikenteelle joustava palvelutaso yhtenäisin perustein

Saaristoliikenteelle joustava palvelutaso yhtenäisin perustein

Tiedote 02.02.2009 12.36 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoliikenteen kehittämiseksi muun muassa yhteysalusliikenteen maksuttomuutta kaikille ja tarjottavan palvelutason yhtenäistä määrittelyä. Lisäksi työryhmä ehdottaa Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen ja Tiehallinnon maantielauttaliikennepalvelujen hankintamenettelyjen kehittämistä kilpailun edistämiseksi ja vanhentuneen kaluston uusimisen nopeuttamiseksi.

Työryhmän tehtävänä oli määritellä saariston lauttaliikenteelle peruspalvelutaso, joka turvaa vähintään nykyisen tasoiset liikennepalvelut hallitusohjelman mukaisesti ja edistää saariston elinolojen ja elinkeinotoiminnan kehittämistä.

Työryhmä ehdottaa yhteysalusreiteille tarjottavan palvelutason määrittämiseksi menetelmää, joka ottaa huomioon reitin verkollisen ja liikenteellisen merkityksen sekä matkustaja- ja ajoneuvomäärät. Näin määriteltyä palvelutasoa käytettäisiin hankittaessa yhteysalusliikennepalveluja palveluntuottajilta. Maantielauttaliikenteen palvelutasomäärittelyt säilyisivät ennallaan.

Yhteysalusten käyttöä ehdotetaan kaikille maksuttomaksi. Lisäksi saariston asukkaille ehdotetaan etuajo-oikeutta yhteysaluksille maantielauttaliikenteen tapaan.

Maantielauttojen, yhteysalusliikenteen ja Suomenlahden saariston liikennepalvelut ehdotetaan rahoitettaviksi kokonaisuudessaan valtion talousarviossa perusväylänpidon momentilta. Tällöin ei tarvittaisi erillistä tukea saaristoliikenteen ostamiseksi, jolloin sitä koskeva asetus voitaisiin kumota.

Liikennepalvelujen hankinnassa tulisi pyrkiä pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin, jolloin olisi nykyistä parempi mahdollisuus saada uusia palveluntarjoajia ja edistää kaluston uusimista. Työryhmä kiirehtii saaristossa liikennepalveluja tilaavien Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen sekä alan palvelutuottajien yhteistyötä liikennepalvelujen hankintamenettelyjen kehittämiseksi.

Saaristoliikenteen peruspalvelutason määrittely perustuu saariston kehittämistä koskevaan lakiin. Laki edellyttää, että saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset, mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset liikenne- ja kuljetuspalvelut.

Työryhmä selvitti kuulemistilaisuuksissa Saaristomeren ja Suomenlahden saariston asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien liikkumis- ja kuljetustarpeita.

Tällä hetkellä saariston asukkaiden liikenneyhteydet ovat pääosin yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen varassa. Maantielautat ja yhteysalukset kuljettavat vuosittain noin 10 miljoonaa matkustajaa ja 4,7 miljoonaa ajoneuvoa. Liikenne keskittyy Lounais-Suomen saaristoalueelle ja Itä-Suomen järvialueille.

Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen (LVM:n julkaisuja 4/2009) on luettavissa kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta www.lvm.fi.

Lisätietoja

hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28474, 040 837 8794
Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenneyksikön päällikkö Timo Vähämaa,
p. 0204 48 6121 tai 0400 784 672