Saaristoliikenteen yhteysalukset maksuttomiksi

Tiedote 20.08.2009 15.26 fi sv

Saariston yhteysalusliikenteestä tulee kaikille maksutonta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yhteysalusliikenteen maksuttomuudesta tulee voimaan 1. syyskuuta 2009.

Saariston yhteysalusliikennettä hoitavat Merenkulkulaitos ja Tiehallinto. Merenkulkulaitoksen järjestämä yhteysalusliikenne on tähän saakka ollut saariston pysyvälle asutukselle maksutonta ja muulle liikenteelle maksullista. Tiehallinnon lautat ovat kaikille maksuttomia.

Muutoksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kesällä antama päätös, jonka mukaan Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen maksut ovat liiketaloudellisin perustein määriteltyjä maksuja. Nämä maksut eivät valtion maksuperustelain mukaan voi olla alikatteellisia tai ilmaisia.

Saaristolaki kuitenkin edellyttää, että saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään tarpeelliset ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset liikenne- ja kuljetuspalvelut. Tällöin yhteysalusliikenteen maksuttomuus on kaikille tasapuolinen ratkaisu.

Yhteysalusmaksujen poistamisella on valtion talouteen sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia. Merkittävin välitön vaikutus on lipputulojen poistuminen, arviolta noin 365 000 euroa vuosittain.

Välillisesti maksujen poistaminen synnyttää tarkistamispaineita yhteysalusreiteillä, joita hoitaa yksityinen liikennöitsijä Merenkulkulaitoksen tukemana. Maksut poistuvat myöhemmin myös tämän liikenteen osalta, kun
maantielauttojen, yhteysalusliikenteen ja Suomenlahden saariston liikennepalveluissa siirrytään palvelusopimuksiin, jotka hankitaan yhtenäisillä kilpailuttamismenettelyillä.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28474, 040 837 8794