Sähkö- ja viestintäjohtojen sijoittaminen tiealueelle helpottuu

Tiedote 20.12.2012 14.07 fi

Maantielakia ehdotetaan muutettavan niin, että sähkö- ja viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle helpottuu. Lakimuutoksen tarkoituksena on edistää erityisesti sähköjohtojen maakaapelointia ja siten parantaa sähköjakelun toimintavarmuutta.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen maantielain muuttamisesta 20. joulukuuta.

Jatkossa tienpitoviranomaisen olisi myönnettävä sähkö- tai viestintäjohtojen sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Maantien tiealueen muodostavaa aluetta laajennettaisiin. Siihen kuuluisivat myös tiehen välittömästi liittyvät alueet, jotka uuden tien tekemisen tai tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten.

Voimakkaat talvimyrskyt aiheuttivat joulukuussa 2012 laajoja ja pitkiä sähkökatkoksia erityisesti haja-asutusalueilla ja maaseutujen taajamissa. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä laati tämän jälkeen toimenpide-ehdotukset sähkönjakelun toimintavarmuuden parantamiseksi. Keskeisenä ehdotuksena oli keski- ja pienijännitejohtojen maakaapeloinnin edistäminen. Maakaapelin sijoittaminen maantien varteen olisi keskimäärin 30 prosenttia edullisempaa kuin sen sijoittaminen muualle.

Maantielain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2013.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 0295 34 2569