null Sähköiseen tunnistamiseen pelisäännöt

Sähköiseen tunnistamiseen pelisäännöt

Tiedote 01.09.2009 09.22 fi

Uusi laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tulee voimaan 1. syyskuuta. Vahvaa sähköistä tunnistamista tai allekirjoitusta tarvitaan sellaisissa palveluissa, joissa voidaan tehdä muun muassa erilaisia oikeustoimia kuten sopimuksia.

Uudella lailla säädetään luotettavan sähköisen tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä ja palveluntarjoajien valvonnasta.

Vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita tarjoavien on tehtävä ilmoitus toiminnastaan Viestintävirastolle kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Ilmoituksen tehneet palveluntarjoajat noudattavat laissa asetettuja palvelun laatuun liittyviä säännöksiä.

Toimintaa valvoo Viestintävirasto, joka ylläpitää internetsivuillaan listaa ilmoituksen tehneistä palveluntarjoajista.

Jatkossa yksittäiset henkilöt voivat tarkistaa kyseiseltä nettisivustolta, onko tunnistuspalvelun tarjoaja tehnyt ilmoituksen. Tällä tavalla kansalaiset voivat saada helpolla tavalla tiedon siitä, mitä palveluntarjoajia voidaan pitää ainakin lähtökohtaisesti luotettavina.

Vahvan sähköisen tunnistamisen määritelmän täyttävät nykyisistä tunnistamisvälineistä mm. pankkitunnisteet ja Väestörekisterikeskuksen tarjoama, henkilökorttiin sisältyvä kansalaisvarmenne. Jatkossa myös matkapuhelinoperaattorien kaavailema mobiilivarmenne voi täyttää vahvan sähköisen tunnistamisen edellytykset.

Lain toivotaan edistävän yhä kehittyneempien sähköisten palveluiden tarjonnan määrän lisääntymistä, sillä tällaiset palvelut tarvitsevat usein henkilön tunnistamista ollakseen luotettavia.


Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, puh. (09) 160 28570 tai 0400 719 629