null Sähköisen asioinnin vauhdittamiseen enemmän konkreettisia toimia

Sähköisen asioinnin vauhdittamiseen enemmän konkreettisia toimia

Tiedote 24.04.2009 13.02 fi

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta on käsitellyt sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamiseksi tarvittavia käytännön toimia.

Helsingissä 24. huhtikuuta pidettyyn seminaariin oli kutsuttu neuvottelukunnan jäseniä sekä sähköisen asioinnin kehittäjätahoja. Vierailevana asiantuntijana oli IBM Institute for Electronic Government -keskuksen johtaja Curtis Clark Yhdysvalloista.

Hallitus päätti maaliskuun alussa periaatteista ja eräistä keskeisistä toimenpiteistä sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskunnan vauhdittamiseksi. Asian etenemistä seurataan ja hallituksen on tarkoitus sopia jatkotoimista vielä ennen juhannusta.

- Kannanoton pohjalta on sovittava tehokkaista käytännön toimista tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamiseksi ja sitoutua myös toteuttamaan ne. Mm. hajanaisen kuntien palvelutarjonnan sekä eri ministeriöissä tapahtuvan kehittämistyön yhteensovittaminen on erittäin tärkeää, viestintäministeri Suvi Lindén totesi.

Curtis Clarkin mukaan tulevaisuuden julkisen hallinnon organisaation yksi tärkeimmistä kyvyistä on avoin, verkostomainen yhteistyö laajasti eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Samoin julkisen sektorin onnistumista tulisi mitata entistä vahvemmin saavutettujen tulosten kautta.

- Eri puolilla maailmaa etsitään innovatiivisia julkisen hallinnon johtamismalleja, jotka sopivat paremmin uuteen tietoyhteiskuntaan. Myös kansalaisten uudet tavat osallistua päätöksentekoon ovat vahvan kehittämisen kohteena, Clark kertoi.

Suomessa kehittämisen lähtökohtana on, että palveluista tehdään käyttäjälle helppoja ja turvallisia. Julkisen hallinnon järjestelmissä edistetään avointen tietojärjestelmäarkkitehtuurien sekä avoimen lähdekoodin käyttöä.

Tavoitteena on, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on vuoteen 2013 mennessä mahdollista kaikissa keskeisissä palveluissa. Ensimmäisiä askelia on vuonna 2010 käyttöön otettava kansalaisen sähköinen asiointitili, jolle kerätään kansalaista koskevat viranomais- ja muut keskeiset päätökset.

Hallituksen kannanotossa kiinnitettiin huomiota myös sähköiseen tunnistamiseen, valtion, kuntien ja Kelan tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen sekä valtion ja kuntien yhteisiin tietojärjestelmäarkkitehtuureihin.

Muita toimenpiteitä ovat mm. julkisen hallinnon yhteisten sähköisten ajanvarausjärjestelmien kehittäminen, valtion ja kuntien yhteinen neuvontapalvelu kansalaisille sekä suomi.fi- ja yritysten yrityssuomi.fi-portaalien kehittäminen. Lisäksi työn alla ovat videoneuvotteluyhteyksien, etäpalvelujen käytön ja sähköisen laskutuksen edistäminen.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. 040 522 2122