Sähköisen viestinnän palvelulain uudistus etenee

Uutinen 02.04.2019 08.52 fi

Kuvaaja kuvaa konserttia videokameralla (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti sähköisen viestinnän palvelulain uudistustyön vuoden 2019 alussa. Hankkeen seurantaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 3. huhtikuuta 2019. Tuolloin käydään läpi hankkeen jatkoaikataulua ja muun muassa sitä, millaisia uudistuksia EU-sääntely tuo kansalliseen lakiin. Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä 3.4.2019 klo 13 alkaen.

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Sähköisen viestinnän sääntelyn tavoitteena on taata toimivat, edulliset ja kattavat yhteydet ja viestintäpalvelut kaikille kansalaisille, kilpailukykyinen toimintaympäristö ja toimivat markkinat yrityksille sekä mahdollistaa uusien palveluiden kehittäminen.

Työn tueksi ministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka toimikausi kestää 28.1.2019 - 31.12.2020. Seurantaryhmän tavoitteena on ohjata sähköisen viestinnän palveluista annetuin lain uudistamisen toteutusta, tuottaa näkemyksiä ja ehdotuksia sääntelykehyksen uudistamisesta sekä direktiivien joustavasta täytäntöön panosta.