null Sähköisen viestinnän säännökset kootaan yhteen

Sähköisen viestinnän säännökset kootaan yhteen

Uutinen 06.09.2011 10.18 fi sv en

Sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä ryhdytään kokoamaan hallitusohjelman mukaisesti yhteen.

Tarkoituksena on poistaa päällekkäisyydet sekä selkeyttää ja ajantasaistaa säännösten sisältöä.

- Kymmenkunta lakia kootaan tietoyhteiskuntakaareksi. Osittain kyse on teknisestä pykälien ja momenttien siirrosta. Tärkein tavoite on kuitenkin taata toimivat viestintämarkkinat, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa pääteemoina ovat lainsäädännön selkeyttämisen lisäksi muun muassa matkaviestintoimilupien uudistaminen, toiminnan harjoittajan velvoitteet ja kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen.

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelu käynnistettiin sidosryhmäseminaarissa 6. syyskuuta. Lakiuudistus tulee viemään useita vuosia.