Saimaan kanavan käytöstä perittävät lupamaksut nousevat

Tiedote 22.03.2012 13.24 fi sv en

Saimaan kanavalla purjehtivilta aluksilta perittävät lupamaksut nousevat noin 30 prosentilla. Maksujen korotuksilla on tarkoitus kattaa kolmannes Saimaan kanavan vuokraamisesta aiheutuvista kuluista.

Maksuvelvollisuus koskee pääasiassa Saimaan kanavaa käyttäviä lasti- ja matkustaja-aluksia. Lupamaksu määräytyy aluksen, lautan tai muun vesikulkuneuvon koon ja lajin perusteella. Lupamaksun perii Liikennevirasto.

Lupamaksua ei peritä huvialuksilta, eikä viranomaiskäytössä tai kanavan kunnossapitotöissä käytettäviltä aluksilta. Lupamaksua ei myöskään peritä niiltä Venäjän lipun alla purjehtivilta aluksilta, jotka käyttävät ainoastaan Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvaa osaa.

Hallitus hyväksyi Saimaan kanavan lupamaksuja koskevan asetuksen 22. maaliskuuta 2012. Uudet maksut otetaan käyttöön 9. huhtikuuta 2012 alkaen, jolloin kanavan purjehduskausi alkaa.

Saimaan kanavan uusi vuokrasopimus tuli voimaan 17. helmikuuta 2012. Sopimuksen mukaan Suomi maksaa kanavan vuokrana vuosittain 1,22 miljoonaa euroa. Kiinteän vuokran lisäksi Suomi maksaa alusten bruttovetoisuuden perusteella laskettavaa muuttuvaa vuokraa. Uuden vuokrasopimuksen perusvuokra on noin neljä kertaa suurempi kuin vanhan, vuoden 1963 vuokrasopimuksen vuokra.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367, 040 580 0894