Saimaan kanavan sopimus ja Suomen ja Venäjän välinen liikenne ministeritapaamisen pääaiheet

Tiedote 26.09.2008 14.39 fi

Suomen ja Venäjän välinen raskas liikenne ja Saimaan kanavan sopimus olivat pääaiheina, kun Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen ja Venäjän liikenneministeri Igor Levitin tapasivat 26. syyskuuta Helsingissä.

Ministerit keskustelivat Suomen ja Venäjän rajanylityspaikkojen tilanteesta ja erityisesti Vaalimaan raja-aseman tilanteesta. Ministeri Levitin kertoi, että Venäjän hallituksessa valmistellaan asetusmuutosta, jolla mahdollistetaan autonkuljetusrekkojen kulku Vaalimaan kautta.

Ministerit keskustelivat myös raja-asemien ja satamien tilanteesta. Molemmat osapuolet pyrkivät parantamaan omalta osaltaan alueen liikenneinfrastruktuuria.

- Liikenne- ja viestintäministeriön ja Suomen hallituksen tavoitteena on, että Vaalimaan raja-asemalle päästään avaamaan rekkaparkki vuoden 2009 aikana, ministeri Vehviläinen kertoi.

Ministerit pitivät hyvänä, että Suomen ja Venäjän rautateillä on kehityshankkeita, joilla voitaisiin osa henkilöautojen maantiekuljetuksista siirtää rautateille.

Ministerit keskustelivat Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden tilanteesta. Venäjän puoleinen ratainfrastruktuuri valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä ja viimeistelytyöt tehdään alkuvuonna 2010. Venäjän puoleiseen rataan investoidaan 2,5 miljardia dollaria. Tarkoitus on, että näiden kahden kaupungin välinen matka-aika saataisiin tiputettua 3,5 tuntiin.

Suomen puolella on tehty päätökset radan uudistamisesta myös muilta osin ja aloitettu rataosan Lahti-Luumäki palvelutason nosto. Suurin osa jäljellä olevasta matka-aikatavoitteesta saavutetaan uusimalla tämä osuus nopealle junaliikenteelle sopivaksi. Työt tällä rataosuudella tulevat valmistumaan vuoteen 2011 mennessä.


Saimaan kanavan sopimus
takaa kehittämisen

Ministerit kiittivät sitä, että Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat nyt kolmen vuoden jälkeen saatu päätökseen.

- Sopimusluonnoksen valmistuminen on hieno viesti kaikille kanavan käyttäjille. Kanava on ollut käytössä 40 vuotta. Sen tulevaisuus on turvattu ja suunnitellut Saimaan vesistöalueen kehittämistoimet voidaan käynnistää, ministeri Vehviläinen muistutti.

Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh (09) 160 28325, kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. 0500 787 742, rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894