null Saimaan kanavan vuokrasopimus on valmis allekirjoitettavaksi

Saimaan kanavan vuokrasopimus on valmis allekirjoitettavaksi

Tiedote 25.03.2010 13.33 fi sv en

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa pääministeri Matti Vanhasen, tai hänen estyneenä ollessaan liikenneministeri Anu Vehviläisen, allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehdyn Saimaan kanavan vuokrasopimuksen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 25.3.2010 ja tasavallan presidentin on tarkoituksena vahvistaa allekirjoitusvaltuudet 30.3.2010.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa maiden pääministereiden seuraavan tapaamisen yhteydessä toukokuun lopulla Lappeenrannassa.

Sopimuksella turvataan Saimaan kanavan liikennöinti seuraavaksi 50:ksi vuodeksi. Uusi sopimus on laadittu niin, että siihen on sisällytetty aikaisemmin erillissopimuksin säädetyt, kuten luotsausta, jäänmurtoa ja matkailua koskevat asiat.

Vuokraan kuuluu kiinteä perusosa, joka ensimmäisen 10 vuotta on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa sekä aluksen bruttovetoisuuden perusteella laskettava muuttuva vuokra.

Uuden sopimuksen myötä liikennöintioikeus laajenee niin, että myös kolmansien maiden matkustaja-alukset voivat liikennöidä kanavalla. Myös matkailuelinkeinon ja huviveneilyn mahdollisuuksia kanavalla on uudessa sopimuksessa pyritty huomioimaan aikaisempaa paremmin.

Suomen ja Venäjän Saimaan kanavan vuokrasopimuksen pääneuvottelijat, eli liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristov, sopivat 18. joulukuuta Helsingissä Saimaan kanavan vuokrasopimuksen sisällöstä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894