Saimaan kanavan vuokrasopimus voimaan

Tiedote 26.01.2012 14.22 fi sv en

Saimaan kanavan uusi vuokrasopimus tulee voimaan 17. helmikuuta 2012.

Sopimuksen soveltamisala laajenee kattamaan tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikenteen, jäänmurron, luotsauksen ja huviveneiden yöpymisen. Liikennöintioikeus laajenee ja myös kolmansien maiden matkustaja-alukset voivat käyttää kanavaa.

Lisäksi Saimaan kanavan hallinto uudistetaan. Liikenne- ja viestintäministeriön yhteyteen perustetaan Saimaan kanavan toimisto, sijoituspaikkana Lappeenranta. Saimaan kanavan hoitokunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan Saimaan kanavan komissio. Lisäksi on tarkoitus asettaa laaja-alainen neuvotteluvaltuuskunta, johon kutsutaan viranomaisten lisäksi Saimaan vesistöalueen ja elinkeinoelämän edustajia.

Myös kanavavaltuutetun asema tarkentuu uudessa vuokrasopimuksessa. Suomessa on tarkoitus hyväksyä erillinen asetus kanavavaltuutetun kelpoisuusehdoista ja tehtävistä. Valtioneuvosto tulee nimittämään kanavavaltuutetun liikenneministerin esittelystä viiden vuoden toimikaudeksi.

Kanavan käyttäjiltä perittäviä lupamaksuja tullaan esittämään korotettavaksi, koska Suomen Venäjälle maksama vuokra Saimaan kanavan vuokraamisesta nelinkertaistuu nykyisestä. Maksujen korotustarve on noin 30 prosenttia, jolloin kanavan lupamaksut palaavat ennen vuotta 2002 olleelle tasolle.

Maksut määräytyvät aluksen, lautan tai laitteen koon ja lajin perusteella. aikaisemmasta poiketen esitetään, että halvimpaan maksuluokkaan sisällytettäisiin 1A jäävahvisteisten alusten lisäksi 1B jäävahvisteiset alukset.

Huviveneet vapautetaan lupamaksuista, koska maksun kerääminen on muodostunut kalliimmaksi kuin saatu rahamäärä. Lisäksi matkustaja-aluksilta perittävää enimmäismäärää muutetaan siten, että maksu suoritetaan 30 ensimmäiseltä matkalta. Tarkoitus on, että maksuasetus esitellään helmikuun aikana ja se tulisi voimaan ennen seuraavan purjehduskauden alkua. Purjehduskausi on sovittu alkavaksi 9.4.2012.

Suomen maksama kiinteä perusvuokra on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa ja sen lisäksi maksetaan muuttuvaa vuokraa liikennemäärän perusteella.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola p. 09 160 28367 tai 040 580 0894