null Saimaan kanavan vuokrasopimus voimaan helmikuussa

Saimaan kanavan vuokrasopimus voimaan helmikuussa

Uutinen 17.01.2012 16.12 fi

Saimaan kanavan vuokrasopimusta koskevat ratifioimiskirjat vaihdettiin 17. tammikuuta Moskovassa. Valtiosopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua eli 17.2.2012. Sopimuksen voimaan tullessa vanha vuokrasopimus vuodelta 1963 kumoutuu.

Uudella valtiosopimuksella Venäjän federaatio vuokraa Suomelle 50 vuodeksi Venäjän federaation alueen osan, joka käsittää Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen. Sopimus on laadittu siten, että siihen on sisällytetty aikaisemmin erillissopimuksin säädellyt asiat. Näitä ovat luotsaus, jäänmurto, matkailu sekä kanavaliikenteen toimivuutta koskevat asiat.

Vuokraan kuuluu kiinteä perusosa ja aluksen bruttovetoisuuden perusteella laskettava muuttuva vuokra. Vuokran perusosan suuruus on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomi ylläpitää kanavaa, vastaa huoltotien kunnosta sekä huolehtii luotsauksesta ja jäänmurrosta kanavalla. Venäjä vastaa luotsauksesta ja jäänmurrosta kanavalta Suomenlahteen johtavilla väylillä.

Liikennöintioikeus kanavalla laajenee ja uuden sopimuksen mukaan myös kolmansien maiden matkustaja-alukset voivat liikennöidä kanavalla. Samalla on pyritty edistämään matkailuelinkeinoa ja huviveneilyä kanavalla. Ainoastaan sota-alusten ja muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa liikkuvien alusten liikkuminen kanavalla on kielletty.