null Saimaan kanavavaltuutetun tehtäviin muutoksia

Saimaan kanavavaltuutetun tehtäviin muutoksia

Tiedote 02.02.2012 14.03 fi

Valtioneuvosto antoi 2. helmikuuta asetuksen Saimaan kanavavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä. Jatkossa Saimaan kanavan kanavavaltuutettu vastaa kanavaa koskevien kantojen yhteensovittamisesta ja huolehtii Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamiseen sekä kanavan alusliikenteen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Kanavavaltuutetun apuna toimii Saimaan kanavan toimisto. Kanavavaltuutettu ratkaisee Saimaan kanavan vuokrasopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat sekä hoitaa kanavan vuokrasopimuksessa kanavavaltuutetulle määrätyt tehtävät yhteistoiminnassa Venäjän federaation nimeämän kanavavaltuutetun kanssa.

Kanavavaltuutetun tulee myös antaa liikenne- ja viestintäministeriölle ministeriön pyytämät tiedot, selvitykset ja kertomukset.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kanavavaltuutetun tehtäviin. Valtioneuvosto nimittää kanavavaltuutetun 5 vuoden toimikaudeksi liikenneministerin esittelystä.

Saimaan kanavan uuden vuokrasopimuksen neuvotteluissa tuli esille, että kumpikin osapuoli eli Suomi ja Venäjä halusivat säilyttää kanavavaltuutettu-instituution. Siksi 17.2.2012 voimaan tulevan Saimaan kanavan uuden vuokrasopimukseen on otettu määräys, että kumpikin sopimuspuoli nimeää kanavavaltuutetun käsittelemään ja päättämään kaikista sopimuksen täytäntöönpanoon ja Saimaan kanavan alusliikenteen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894