Sanomalehdistön tuki 2011 haettavana

Uutinen 17.03.2011 12.16 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö julistaa haettavaksi määrärahan, joka on osoitettu valtion vuoden 2011 talousarviossa sanomalehdistön tukemista varten. Avustusta voidaan myöntää ruotsin-, saamen-, romanin- tai viittomakielellä julkaistujen sanomalehtien tai verkkojulkaisujen julkaisukustannusten alentamiseksi, ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen ja sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Määrärahan jakoperusteista ja avustusten hakemisesta on määrätty asetuksessa (389/2008). Hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuna viimeistään huhtikuun 8 päivänä 2011 klo 16.15 liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon, osoite PL 31 (Yliopistonkatu 5), 00023 VALTIONEUVOSTO. Lisätietoja antaa viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462.