null Selvitys: 3G-matkaviestinverkko lähes kaikissa kunnissa

Selvitys: 3G-matkaviestinverkko lähes kaikissa kunnissa

Tiedote 27.01.2010 12.28 fi sv

Kolmannen sukupolven (3G) matkaviestinverkon kattavuus on viime vuosina parantunut nopeasti. Vuoden 2009 marraskuussa 3G-verkon saatavuusalueella oli 331 kuntaa eli 95 prosenttia kunnista.

Vain 17 kunnassa ei vielä ole lainkaan 3G-verkkoa. Toukokuussa 2008 vain runsaat puolet eli 214 kuntaa oli 3G-verkon peittoalueella.

3G-verkkojen peittoalueella asuu vähintään 90 prosenttia väestöstä. Maan pinta-alasta verkot kattavat yli 35 prosenttia. Pinta-alapeitto vaihtelee eri teleyrityksillä selvästi 17 ja 35 prosentin välillä.

Useimmissa kunnissa käyttäjillä on valittavana kolmen kilpailevan operaattorin 3G-yhteydet. Tosin monesti verkko kattaa vain kunnan taajama-alueet.

Tiedot ilmenevät liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä kotitalouksien telepalvelujen alueellisesta saatavuudesta vuonna 2009. Nyt julkistetun selvityksen aikaan kuntia oli 348.

Telepalvelujen saatavuutta on tutkittu noin kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Edellinen selvitys tehtiin keväällä 2008.


Laajakaista saatavana
99 prosentilla kotitalouksista

Noin 99 prosenttia kotitalouksista on laajakaistapalvelujen ulottuvilla. Määrä on sama kuin edellisellä selvityskerralla. Sen sijaan kilpailevia laajakaistateknologioita on selvästi entistä enemmän tarjolla kuin vuonna 2008.

Laajakaistaliittymien tarjonta on parasta Itä-Uudellamaalla, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja koko Pohjanmaalla. Operaattorit ilmoittivat palvelun olevan käytännössä kaikkien kotitalouksien saatavilla näiden maakuntien jokaisessa kunnassa.

Alhaisin laajakaistasaatavuus oli Lapissa, jossa se oli kuitenkin vähintään 80 prosenttia kotitalouksista. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla saatavuus oli yli 95 prosenttia.


Langattomien yhteyksien
tarjonta parantunut kunnissa

Langattomien laajakaistaliittymien ja kuituliittymien saatavuus on parantunut kunnissa merkittävästi. Langaton laajakaistapalvelu on saatavilla nyt noin 96 prosentissa kunnista, kun puolitoista vuotta sitten palvelua oli vain 84 prosentissa kunnista.

Myös kuituliittymien saatavuus on selvästi parantunut. Nyt tarjontaa on 40 prosentissa kunnista, kun edellisessä selvityksessä prosenttiosuus oli 31.

Vaihtoehtoisten laajakaistan liityntäteknologioiden tarjonnan parantuminen on lisännyt kotitalouksien valintamahdollisuuksia.

Vuoden 2008 keväällä kymmenessä prosentissa kunnista oli saatavilla vain yksi laajakaistan liityntäteknologia, kun nyt näitä kuntia on vain noin prosentti eli viisi kappaletta.


Lankapuhelinten saatavuudessa
ei merkittäviä muutoksia

Kiinteän puhelinverkon paikallis-, kauko- ja ulkomaanpuhelupalveluiden tarjonnassa ja saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana.

Palvelut ovat ainakin vielä saatavilla eri puolilla maata, vaikka kiinteän verkon käyttö on selvästi vähentynyt. Käyttäjämäärän laskusta huolimatta paikallis- ja kaukopuhelupalveluita tarjoavien yritysten määrä on kasvanut.

Kotitalouksille on tarjolla IP-puhepalveluita (VoIP), joissa puhetta siirretään kokonaan tai osittain internet-protokollaan (IP) perustuvissa verkoissa. Monet teleyritykset tarjoavat yhdessä laajakaistapalveluiden kanssa IP-puheluita, jolloin käyttäjä saa molemmat palvelut samalla kiinteällä kuukausimaksulla.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, puh. (09) 160 28395 tai 0400 812508

Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2009. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 1/2010.