Selvitys: Internetin osuus lähes kymmenesosa Suomen bkt:sta

Tiedote 22.03.2012 13.30 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvityttänyt internetin merkitystä Suomen kansantaloudessa. Etlatieto Oy:n selvityksen mukaan internetin osuus Suomen taloudesta on yhdeksän prosenttia.

Kahdeksan maan vertailussa Suomi sijoittui korkeimmalle. Tutkituissa maissa internetin osuus bruttokansantuotteesta oli 4-9 prosenttia. Suomen ero toiseksi sijoittuneeseen Ruotsiin ja kolmannella tilalla olevaan Yhdysvaltoihin oli selvä.

Vertailun maat olivat Alankomaat, Iso-Britannia, Itävalta, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdysvallat.

Suomen asemaa vertailussa pönkittivät tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT) liittyvien tavaroiden ja erityisesti palvelujen ylijäämäinen ulkomaankauppa. Tehdyn vertailun valossa Suomi kunnostautuu pikemminkin ICT:n tarjoajana kuin sen käyttäjänä.

Globaalin tietoverkon käsite pitää sisällään fyysisen verkkoinfrastruktuurin ja päätelaitteet sekä digitaaliset ohjelmistot, palvelut ja sisällöt eri tasoilla ja muodoissa. Viimeaikaisen yhdentymiskehityksen myötä internet on enenevässä määrin sama asia kuin kaikki ICT:tä sivuava tarjonta ja kulutus, selvityksessä todetaan.

Tutkijoiden mukaan on vaikea keksiä mitään taloudellista tai muuta yhteiskunnallista ulottuvuutta, johon internetillä ei olisi vaikutusta. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että toisaalta myös kaiken leimaaminen internet-taloudeksi on liioittelua.

Välttämättömät perusedellytykset internetin laajamittaiselle huvi- ja hyötykäytölle ovat olemassa, mutta toistaiseksi internetin mahdollisuuksista on nähty tai hyödynnetty vain murusia. Internetin ja ICT:n potentiaali liittyy jo tunnettuihin mahdollisuuksiin sekä niihin, jotka paljastuvat vasta innovoinnin kautta.

Selvityksessä todetaan, että julkisella vallalla on sekä suora että epäsuora rooli internetin hyötykäytön edistäjänä. Suoraan internetin infrastruktuuriin ja sisältöön liittyvien kysymysten ohella esimerkiksi aineettomien oikeuksien suoja ja julkisesti tuotetun tiedon avoimuus vaikuttavat olennaisesti internetistä lopulta koituvaan hyötyyn.

Lisätietoja

viestintäneuvos Ismo Kosonen, LVM, p. 050 511 6601
tutkimusjohtaja Petri Rouvinen, Etlatieto Oy, p. 050 367 3474