Selvitys: Rikkidirektiivin kustannukset pelättyä alhaisemmat

Uutinen 26.05.2015 15.38 fi sv

Rahtilaiva (Kuva: Rodeo)

Rikkidirektiivistä aiheutuneet kustannukset yrityksille eivät alustavien tietojen mukaan kohonneet yhtä korkeiksi kuin aluksi pelättiin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeino- sekä liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä. Rikkisääntely tuli voimaan 1.1.2015.

Suurin yksittäinen tekijä kustannusten pelättyä pienempään kasvuun on polttoöljyjen raju hinnan aleneminen, joka on muuttanut kustannuspainetta merkittävästi. Meridieselin hinta on keväällä 2015 samalla tasolla kuin raskaan polttoöljyn hinta vuonna 2014.

Laivat ovat yleisesti siirtyneet käyttämään vähärikkistä polttoainetta. Kuljetuskustannuksia alentaa kuitenkin merkittävästi se, että moneen kuljetuskapasiteetiltaan suureen laivaan on asennettu tai asennetaan rikkipesureita.