null Selvitys: Viemäri- ja valokuituverkkojen rakentaminen kannattaisi yhdistää

Selvitys: Viemäri- ja valokuituverkkojen rakentaminen kannattaisi yhdistää

Tiedote 07.05.2008 10.04 fi sv

Valokuituun perustuvat laajakaistaverkot kannattaisi rakentaa haja-asutusalueilla samaan aikaan uusien viemäriverkkojen kanssa. Näin saataisiin edullisesti kiinteä valokuituyhteys tai valmius siihen vuosittain jopa kymmeniin tuhansiin kiinteistöihin.

Ehdotus sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön teettämään selvitykseen. Kahden verkoston samanaikaiseen rakentamiseen on pontimena jätevesiasetus, joka pakottaa maaseudun jätevesihuollon uuteen uskoon lähivuosina. Selvitys julkistettiin 7. toukokuuta pidetyssä laajakaistaseminaarissa.

Suomen tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä kärkihankkeena on tietoverkkojen yhteysnopeuksien kasvattaminen. Kotitalouksille, yrityksille ja julkishallinnolle halutaan vuoteen 2015 mennessä tarjota nopeita, jopa 100 megan laajakaistayhteyksiä. Nämä vaativat valokuitutekniikan.

Monissa vesiosuuskunnissa suunnitellaan parhaillaan kylä- tai aluekohtaisia viemäriverkostoja, jotta alueiden jätevesihuolto saataisiin jätevesiasetuksen edellyttämään kuntoon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Yhdistämällä kaapelointi viemäriverkon kaivamiseen voitaisiin paikallisia valokuituverkkoja rakentaa marginaalikustannuksin siitä, mitä erillisen verkoston rakennuskulut olisivat. Jätevesijärjestelmien rakentamiseen arvioidaan käytettävän satoja miljoonia euroja seuraavien viiden-kuuden vuoden aikana.

Jätevesiasetus koskee suoraan noin 350 000 vakituista asuntoa ja miljoonaa asukasta sekä noin 450 000 vapaa-ajan asuntoa - yhteensä noin 800 000 kiinteistöä. On arvioitu, että näistä jopa 60 prosentissa toteutetaan kylä-, kunta- tai joku muu alueellinen puhdistusratkaisu.

Selvityksessä huomautetaan, että jätevesiasetuksen myötä valtiolla ja kunnilla on nyt hyvä mahdollisuus varautua paikallisiin valokuituverkkoihin. Lisärahoitustarve jäisi kohtuulliseksi. Rahoitusta tarvittaisiin yhdysjohdon rakentamiseen paikallisista verkoista verkko-operaattorien verkkoon.

Lisätietoja

viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509