Takaisin

Selvityshenkilön ehdotus: Tieliikelaitoksesta osakeyhtiö kahden vuoden kuluttua

Selvityshenkilön ehdotus: Tieliikelaitoksesta osakeyhtiö kahden vuoden kuluttua

Tiedote 27.01.2005 10.28 fi

Selvityshenkilö Mikko Talvitie ehdottaa, että Tieliikelaitoksesta muodostettaisiin valtion kokonaan omistama osakeyhtiö vuoden 2007 alusta.

Talvitie arvioi liikenne- ja viestintäministeriön asettamana selvityshenkilönä Tieliikelaitoksen organisaation kehittämistä ja maa- ja vesirakennusalan markkinoiden kilpailutilannetta. Tieliikelaitoksen organisaation kehittämistarpeen selvittämistä edellytettiin hallitusohjelmassa. Talvitie luovutti raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle 27. tammikuuta.

Nykyinen liikelaitosmalli rajoittaa Tieliikelaitoksen liiketoimintaa ja heikentää markkinoiden kilpailuneutraliteettia, Talvitie toteaa selvityksessään. Hän vertaili nykyistä liikelaitosmallia, erityisesti Tieliikelaitokselle kehitettyä liikelaitosmallia sekä osakeyhtiötä mm. henkilöstön, markkinoiden ja asiakkaiden kannalta.

Talvitien tuli arvioida, miten lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jos Tieliikelaitos jatkaisi liikelaitoksena. Muutoksia tarvittaisiin selvityksen mukaan julkisuus-, hankinta- ja liikelaitoslainsäädäntöön.

"Liikelaitosmallin lainsäädännölliset kehittämiset olisivat monesta syystä vaikeat ja tuskin läpivietävissä niihin liittyvien epäilyjen, ristikkäisten intressien ja valtion viimekätisen vastuun vuoksi", Talvitie kirjoittaa raportissaan.

Selvityshenkilö päätyykin osakeyhtiömallin kannalle. Osakeyhtiö on hänen mukaansa Tieliikelaitoksen toiminnan ja kehittämisen kannalta selkein ja tehokkain malli.

Selvityshenkilön mukaan Tieliikelaitoksen toimialaa olisi muutettava lailla pikaisesti.
Tieliikelaitoksen pitäisi voida toimia myös ulkomailla ja toimialan pitäisi olla mahdollisimman sama kuin kilpailijoilla, Talvitie ehdottaa.

Maa- ja vesirakennusalan markkinat ovat Talvitien selvityksen mukaan toimineet vuoden 2001 Tielaitosuudistuksen jälkeen hyvin. Tieliikelaitoksella ei ole määräävää markkina-asemaa valtakunnallisesti tai alueellisesti. Selvityksen tueksi ministeriö teetti Tieliikelaitoksen kilpailija- ja markkina-analyysin sekä analyysin mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyvistä eläkekysymyksistä.


Talvitie on Tieliikelaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Häntä on selvitystyössä avustanut asiantuntijaryhmä, joka koostui liikenne- ja viestintäministeriön, Tieliikelaitoksen ja henkilöstön edustajista. Selvitystyön sihteeri oli hallitusneuvos Pekka Hurtola.

Tieliikelaitos syntyi vuoden 2001 alussa, kun Tielaitos jaettiin Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi. Tieliikelaitos suunnittelee, rakentaa, ylläpitää ja hoitaa liikenneväyliä sekä liikenneympäristöä. Tiehallinto hoitaa viranomaistehtäviä. Se vastaa tienpidon suunnittelusta ja teettämisestä ja kilpailuttaa teiden rakentamisen ja kunnossapidon urakat.


Lisätietoja:
pääjohtaja Mikko Talvitie, puh. (09) 8277 2000
hallitusneuvos Pekka Hurtola, sihteeri, puh. (09) 160 28475