null Selvitysmies: Alusliikenteen ohjaus yhdelle keskukselle

Selvitysmies: Alusliikenteen ohjaus yhdelle keskukselle

Tiedote 12.05.2008 11.30 fi sv

Meriliikenteen ohjausta voitaisiin selvitysmies Erkki Kotirannan mukaan parantaa keskittämällä nykyisin hajallaan olevat toiminnat yhteen johtokeskukseen. Merivoimien, Rajavartiolaitoksen ja Merenkulkulaitoksen yhteistyötä olisi myös parannettava. Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehty selvitys julkistettiin 12. toukokuuta.

Uusi johtokeskus ottaisi vastaan, keräisi ja yhdistäisi meriliikennettä koskevat tiedot kaikkien tarvitsijoiden käyttöön. Keskukseen keskitettäisiin nykyiset alusliikenteen ohjausjärjestelmät (VTS- ja GOFREP) sekä luotsinvälitys, jäänmurron ohjaus ja sää-, meri- ja jäätilannetietojen hallinnointi. Tietoja voisivat hyödyntää myös meripelastus, tulli ja Rajavartiolaitos.

Selvitysmiehen mukaan käytössä olevia viestijärjestelmiä voitaisiin hyödyntää entistä paremmin, jos toimintoja ohjattaisiin yhdestä keskuksesta. Tästä
hyötyisivät erityisesti asiakkaat, joiden palvelut paranisivat.

Selvityksen perusteella viestijärjestelmät ja merivalvontatutkat pitäisi keskittää yhdelle toimijalle. Tutkajärjestelmällä muodostettu tilannekuva olisi edelleen kaikkien toimijoiden käytettävissä.

Nykyisin meriliikenteen ohjaus on järjestetty alusliikennepalveluna alueellisissa VTS-keskuksissa, joita on merialueiden lisäksi Saimaan vesistössä. Alusliikennepalvelua ylläpitää Merenkulkulaitos.

VTS (Vessel Traffic Service) on antanut aluksille tiedotuksia, navigointiapua sekä alusliikenteen järjestelyjä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi vuodesta 1996 lähtien. Järjestelmän tavoite on lisätä alusliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, ja sen on todettu vähentäneen onnettomuuksia.

Alusliikennepalvelun kehittäminen. Selvitystyö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 23/2008. Selvitys on saatavilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 5527260
Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659324