null Selvitysmies esittää lehtien jakelutukea haja-asutusalueille

Selvitysmies esittää lehtien jakelutukea haja-asutusalueille

Tiedote 28.04.2010 09.45 fi sv

Lehtijakelun tulevaisuutta selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen pitää välttämättömänä, että sanoma- ja aikakauslehtien jakelua haja-asutusalueilla varaudutaan tukemaan valtion varoista.

- Tietoyhteiskunta ei ole vielä pitkiin aikoihin jos koskaan sellaisessa vaiheessa, että verkkolehti voisi jokaisen suomalaisen elämässä korvata perinteisen paperille painetun lehden. Postin määrän vähentyessä ja jakelukilpailun kiristyessä lehtien jakelutukea tarvitaan varmistamaan kansalaisten yhdenvertaisuus, lehdistön monipuolisuus ja sen sivistystehtävän jatkuminen, Pursiainen toteaa.

Selvitysmies luovutti raporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille 28. huhtikuuta.

Selvitysmiehen tehtävänä oli hahmotella haja-asutusalueiden palvelut varmistavia ratkaisuja postin, erityyppisten jakeluiden ja logistiikan kehittämiseksi. Erityisenä tavoitteena oli löytää keinoja, joilla varmistetaan sanomalehtien säännöllinen kotiinkuljetus kustannustehokkaasti koko maassa.

Valtion tuki sanoma- ja aikakauslehtien jakeluun haja-asutusalueilla olisi 26 miljoonaa euroa vuodessa. Tuen ehtona olisi, että sen saaja eli kustantaja sitoutuu toimittamaan tuetun lehden kaikkialle Suomeen samalla tilaushinnalla sekä osallistuu aktiivisesti lehtien sähköisen jakelun kehittämiseen.

Jakelutuki otettaisiin käyttöön, jos jakelukustannusten havaitaan kasvavan kohtuuttomiksi. Tukea lehtien jakeluun tarvitaan Pursiaisen mukaan viimeistään silloin, kun valtio joutuu korvaamaan myös postinjakelun kustannuksia haja-asutusalueella. Myös arvonlisäverotuksen muuttaminen lehdistölle epäedullisemmaksi antaisi aiheen jakelutuen aloittamiseen.

Kotiin tilattujen lehtien arvonlisäverottomuudelle on Pursiaisen mukaan edelleenkin painavat perusteet. Vaikka lehtien arvonlisäverokohtelu ei ole tasapuolista muuta mediaa kohtaan, johtaisi järjestelmän purkaminen hyvin todennäköisesti lehdistön kuihtumiseen ja sananvapautta kaventaviin lehtikuolemiin, Pursiainen sanoo.

Selvitysmies ehdottaa myös, että Itella Oyj:n perustoiminnot yhtiöitetään erikseen yhtiön informaatio- ja logistiikkapalveluja tarjoavista osista. Peruspostipalveluita ja lehtijakelua tarjoava yhtiö säilytettäisiin valtion strategisena omistuksena.

Lisäksi Pursiainen ehdottaa jatkoselvitystä laajakaistan yleispalvelunopeuden nostamiseksi kahteen megabittiin sekunnissa, jotta kansalaisille voitaisiin tarjota sähköisiä lehtiä kuluttajaystävällisesti.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787742

Julkaisu: Bittejä paperilla - Tietoyhteiskunnan lehtijakelu. Selvitysmiehen ehdotus. LVM:n julkaisuja 14/2010