Selvitysmies suosisi radion ja netin yhdistelmiä

Uutinen 22.04.2010 10.01 fi sv

Konsultti Markus Leikola on selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta näkökulmia kaupallisten radioiden seuraavaan toimilupakauteen.

Leikolan raportti toimi keskustelun pohjana, kun ministeriö valmisteli kaupallisten radioiden seuraavaa, vuonna 2012 alkavaa toimilupakautta. Ministeriö on vastikään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen toimilupien jakoperiaatteista.

Selvitysmies katsoo, että lupia myönnettäessä tulisi ottaa huomioon monimediaisuus eli internetin ja radion muodostama kokonaisuus. Onnistuneen verkkokonseptin pitäisi olla ääniradion rinnalla merkittävä tekijä, kun toimilupapäätöksiä tehtäessä arvioidaan hakijan menestymismahdollisuuksia, selvitysmies toteaa.

Tärkeimpänä ehdotuksenaan Leikola pitää sitä, että Suomeen tulee saada 3-4 vahvaa täysvaltakunnallista kaupallista radioasemaa. Toisaalta maakunnallisilla luvilla toimivien radioiden ketjuttaminen valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi tulisi estää.

Leikola ehdottaa, että ohjelmien sisältöjen sääntelystä suurelta osin luovuttaisiin. Näkemystään hän perustelee sillä, ettei sisältöä pystytä valvomaan.

Selvitysmiehen näkemykset ovat hänen omiaan, eikä ministeriö ole suoraan ottanut niihin kantaa.