null Seurantaryhmä tukemaan datatalouden ja tiedon hyödyntämistä

Seurantaryhmä tukemaan datatalouden ja tiedon hyödyntämistä

Tiedote 25.03.2020 09.50 fi sv en

Data ja maapallo. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän tukemaan ja sovittamaan yhteen eri hallinnonalojen työtä datatalouden edistämisessä. Kaikki ministeriöt ovat mukana ryhmän työskentelyssä.

Työryhmä on ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi. Sen tehtävänä on myös vaikuttaa kansainvälisesti ja EU-tasolla. Tavoitteena on, että Suomen näkemys datatalouden periaatteista ja kehittämisessä huomioidaan kansainvälisesti.

- On tärkeää, että kriisin keskellä katsomme myös tulevaisuuteen ja että Suomi vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen datatalouden kehittämiseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Suomalainen osaaminen ja eurooppalaiset arvot luovat vankan pohjan tulevalle. On tärkeää, että teemme tätä työtä yhdessä, hallinnonalojen rajat ylittäen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

- Tavoitteena on rakentaa Suomen ja Euroopan menestyvä datatalous ihmiskeskeisyyden ja tasapuolisuuden periaatteiden ympärille. Se edellyttää, että otamme huomioon yksilön oikeudet ja luomme yrityksille reilun toimintaympäristön, sanoo ministeri Harakka.

Datatalous nostettiin liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimana Suomen EU-puheenjohtajakaudella vahvasti osaksi eurooppalaista tulevaisuuskeskustelua.

Suomi valmisteli EU-puheenjohtajakaudella datatalouden periaatteet, joiden perustana on ihmislähtöiset ja eurooppalaiset arvot. 

Linjaukset datatalouden periaatteista valmisteltiin laajassa ministeriöiden ja sidosryhmien välisessä kansainvälisessä yhteistyössä.

Euroopan komissio julkaisi 19.2.2020 Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategian ja datastrategian. Komissio on nostanut datapolitiikan työohjelmassaan tärkeään asemaan myös osana tekoälyn hyödyntämistä.

Mitä seuraavaksi?

Nyt nimitetyn työryhmän tehtävänä on jatkaa työskentelyä datatalouden periaatteiden edistämiseksi.

Ryhmän tehtävä on myös tukea EU:n suuntaan tehtävää vaikuttamistyötä.

Lisäksi ryhmä tukee eri hallinnonaloja ja organisaatioita datataloutta ja tiedon hyödyntämistä koskevien hankkeiden valmistelussa ja yhteensovittaa valmistelutyötä.

Ryhmä tuottaa myös tietoa datatalouden kehityksestä ja vaikutuksista.

Työryhmän toimikausi on 1.3.2020–31.12.2020.


Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817, Twitter @vilkkonen

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, Twitter @mrautavirta