Takaisin

Seurantaryhmä tukemaan liikennekaaren valmistelua

Seurantaryhmä tukemaan liikennekaaren valmistelua

Tiedote 21.01.2016 14.07 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut seurantaryhmän tukemaan liikennekaaren laaja-alaista ja avointa valmistelua.

Ministeriössä on käynnissä hanke, jossa liikennepalvelujen sääntely kootaan yhteen lakiin, liikennekaareen. Tavoitteena on edistää usein palvelumallien syntymistä ja näin vastata paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena, helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osin yhteen toimivuutta. Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

Liikennekaaren seurantaryhmä on mukana ohjaamassa liikennekaaren toteutusta. Sen tehtävänä on arvioida lainsäädännön uudistamistarpeita liikennesektorilla suhteessa digitalisoitumiseen, globaaleihin megatrendeihin ja ihmisten ja yritysten uudenlaisiin tarpeisiin. Seurantaryhmä myös arvioi keinoja, joilla voidaan edistää uudenlaisten kuljetuspalvelujen kehittymistä ja julkisesti tuettujen henkilökuljetusten tehostamista. Tämän lisäksi ryhmä arvioi, miten suomalaista osaamista voitaisiin hyödyntää niin että Suomesta tulisi merkittävä toimija liikenteen globaaleilla markkinoilla.

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana yksikön johtaja Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä. Seurantaryhmässä on edustus liikennealan toimijoista sekä liiketoiminnan digitalisaation kehittämiseen erikoistuneista organisaatioista. Seurantaryhmän toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Liikennekaarta valmistellaan myös kolmessa eri alatyöryhmässä, joiden teemoina ovat tieto, palvelut ja markkinat. Alatyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät kaikille avoimia tilaisuuksia.

Lisätietoa liikennekaaren valmistelusta löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.lvm.fi/liikennekaari.

Lisätietoja:

ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 0295 34 2013, Twitter @Kivimakim

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668, Twitter @EiroLaura